6. Какъв сертификат имате за вашето оборудване?

2022-03-28

За износ, нашата машина отговаря на CE сертификат (европейско съответствие)